Participatietraject

Vanaf het najaar van 2020 is er meegedacht over de invulling van de nieuwe woonlocatie. Lees meer over het participatietraject.

December 2022

Informatiebijeenkomst

Op dinsdagavond 20 december 2022 vond, ter afsluiting van het participatietraject, in verenigingsgebouw De Sleutel in Groesbeek een informatieavond voor nieuwbouwplan Antoniushof - Breedeweg plaats. Het doel van deze informatieavond was het informeren van de omwonenden en belanghebbenden over het bouwplan voordat het plan als principeverzoek bij de gemeente Berg en Dal werd ingediend. Het voornemen is om in het woningbouwproject circa 37 woningen te realiseren.

De informatieavond bestond uit twee delen. Tijdens het eerste halfuur is het plan door Jansen Bouwontwikkeling B.V. en Buro Waalbrug gepresenteerd. Tijdens het tweede deel van de avond konden de deelnemers het presentatiepaneel bekijken en vragen stellen aan afgevaardigden van de ontwikkelaar, het stedenbouwkundig bureau en de gemeente. Bekijk hier de presentatie en het presentatiepaneel. Lees het verslag via de onderstaande button.

Download het verslag

November 2020

Uitkomst participatietraject

In het najaar van 2020 hebben omwonenden en potentieel geïnteresseerden voor een toekomstige huur- of koopwoning kunnen meedenken over de invulling van de nieuwbouwplannen van Jansen Bouwontwikkeling B.V. aan de Sint Antoniusweg - Bredeweg in Groesbeek. Men kon onder andere meedenken over de invulling van de directe woonomgeving, over de architectuurstijl en over de woningtypen die men graag in de nieuwbouw terug wilde zien.

Wij dankten de 120 inzenders hartelijk voor hun inbreng. De ingestuurde ideeën en wensen zijn door Jansen Bouwontwikkeling in samenwerking met de stedenbouwkundige en gemeente Berg en Dal ter harte genomen en indien mogelijk verwerkt in de definitieve planvorming.

De uitkomsten van de enquête en de eerste nieuwe uitwerking van de stedenbouwkundig opzet zijn hieronder te bekijken.

November 2020

Aangepast concept stedenbouwkundigplan

Naar aanleiding van de inbreng is de stedenbouwkundige opzet deels aangepast (zie afbeelding). Met de aanpassing van het middelste rij woningen ontstaat een gevarieerder straatbeeld. Uit de enquête is duidelijk gebleken dat de woningtypen, die in het eerste concept ingetekend zijn, voldoen aan de woningtypen die men graag op deze nieuwe woonlocatie terug wil zien. De eerste versie van het stedenbouwkundigplan is onderaan deze pagina terug te vinden. Klik op de onderstaande button voor de uitgebreide toelichting van de resultaten.

Uitgebreide toelichting uitkomsten enquête

Juli 2020

Concept stedenbouwkundigplan

Voor de nieuwe woningbouwlocatie is een voorlopig stedenbouwkundige opzet gemaakt waarin de hoofdstructuur is vastgelegd. Het woongebied wordt gekenmerkt door een heldere en functionele opzet. Het concept stedenbouwkundig plan voorziet in een diversiteit aan woningtypen: hoek- en tussenwoningen, patiowoningen, twee-onder-één-kapwoningen en vrijstaande woningen. Via het participatietraject kon men meedenken over de invulling van het plangebied en de woningtypen.

ONTWIKKELAAR
Jansen Bouwontwikkeling B.V.
www.jansenbouwontwikkeling.nl