Nieuws

Volg hier de ontwikkelingen en het laatste nieuws over Antoniushof en blijf op de hoogte!

Maandag 29 januari 2024

Goed bezochte informatiebijeenkomst

Op donderdagavond 25 januari 2024 vond in Verenigingsgebouw De Sleutel in Groesbeek de informatiebijeenkomst van nieuwbouwplan Antoniushof plaats. Omwonenden en belangstellenden werden tijdens deze goed bezochte avond over het ontwerpbestemmingsplan en het stedenbouwkundig plan geïnformeerd. De bezoekers hadden de gelegenheid om de informatiepanelen van het plan te bekijken en vragen te stellen aan de stedenbouwkundige en de ontwikkelaar. Ook was het mogelijk om via een formulier op de plannen te reageren en vragen te stellen.

Via de nieuwsbrieven houden wij je onder andere op de hoogte van het vervolg, de woningen en de datum van de start verkoop. Heb je je nog niet aangemeld voor de nieuwsbrief? Schrijf je dan hier in en wij houden je geheel vrijblijvend op de hoogte. Via de onderstaande button kun je het stedenbouwkundig plan bekijken.

Bekijk de informatiepanelen van het plan

Vrijdag 22 december 2023

Bestemmingsplanprocedure gestart

Het ontwerpbestemmingsplan van nieuwbouwplan Antoniushof is donderdag 21 december 2023 in procedure gebracht en ligt vanaf dat moment zes weken ter inzage. De berichtgeving over de publicatie van het ontwerpbestemmingsplan is terug te vinden op de website www.ruimtelijkeplannen.nl.

Om omwonenden en belangstellenden over het bestemmingsplan te informeren vindt er een informatiebijeenkomst plaats. Op donderdag 25 januari 2024 kan je terecht bij Verenigingsgebouw De Sleutel, Bredeweg 71 in Groesbeek. De bijeenkomst start om 19.00 uur en eindigt omstreeks 20.30 uur. Er is op dat moment nog geen verkoopinformatie beschikbaar, wel kan je de informatiepanelen van het stedenbouwkundig plan en het beeldkwaliteitsplan bekijken en vragen stellen aan de stedenbouwkundige en ons. Loop gerust binnen, wij zien uit naar je komst!

De bestemmingsplanprocedure neemt ongeveer een half jaar in beslag en mogelijk langer wanneer er zienswijzen worden ingediend. Op dit moment is nog niet aan te geven wanneer de verkoop en/of verhuur van de woningen in nieuwbouwplan Antoniushof van start kan gaan.

Bekijk het ontwerpbestemmingsplan op www.ruimtelijkeplannen.nl

Vrijdag 29 september 2023

Principeverzoek positief gehonoreerd!

Eind 2022 is het participatietraject van Antoniushof afgerond. Hierna is in het eerste kwartaal van 2023 het stedenbouwkundig plan definitief gemaakt en is een principeverzoek voor het nieuwbouwplan bij de gemeente Berg en Dal ingediend. Dit verzoek is positief gehonoreerd!

Op dit moment wordt de laatste hand gelegd aan het opstellen van het bestemmingsplan. Diverse onderzoeken op het terrein van het nieuwbouwproject zijn daar onderdeel van, waaronder ook het archeologisch onderzoek en de opsporing van explosieven. Het bestemmingsplan van Antoniushof wordt dit jaar in procedure gebracht. Afhankelijk van het verloop van de bestemmingsplanprocedure start de verkoop van de woningen in de eerste helft van 2024. Vooralsnog is het plan om in 2024 met de bouw van de woningen te starten. Via de nieuwsbrieven houden wij je op de hoogte.

Schrijf je in voor de nieuwsbrief

Vrijdag 29 september 2023

Archeologisch onderzoek

RAAP OPEX, advies- en onderzoeksbureau voor archeologie en cultuurhistorie, heeft verslag gedaan en foto's aangeleverd van het archeologisch onderzoek op het terrein van de nieuwbouwontwikkeling. Deze kent een lange geschiedenis en gaat terug tot de prehistorie. Er zijn op de locatie diverse kuilen aangetroffen die duiden op gebruik van het gebied in vroege tijden. Een bijzondere bronzen bijl in één van de kuilen wordt vooralsnog in de bronstijd gedateerd. Dergelijke bijlen hadden een houten steel en fungeerden voor hetzelfde doel als onze bijlen, het hakken van hout, maar de bijl kon natuurlijk ook gebruikt worden in de strijd. Een andere periode die zijn sporen heeft achtergelaten betreft de Tweede Wereldoorlog, je leest er hieronder meer over.

De onderstaande foto's laten respectievelijk een kuil zien met een houtskoollaag op de bodem, de kuil waaruit de bijl afkomstig is en een 25 ponder brisantgranaat aangetroffen op een diepte van ca. 1,5 m (bron: RAAP OPEX).

Vrijdag 29 september 2023

Explosievenonderzoek

Gezien het feit dat er tijdens de Tweede Wereldoorlog in de omgeving van Breedeweg zwaar gevochten is, is besloten om het perceel te onderzoeken op de aanwezigheid van explosieven. Voorafgaand aan de graafwerkzaamheden is eerst een zogenaamd detectieonderzoek uitgevoerd. Daarbij is met appratuur de aanwezigheid van verdachte objecten vastgesteld. Tijdens het onderzoek zijn al deze verdachte objecten opgegraven. Veel objecten bleken (onderdelen van) explosieven te zijn. De aangetroffen explosieven betroffen voornamelijk artilleriegranaten, munitie voor anti-tank wapens, hand- en geweergranaten.
Alle aangetroffen explosieven zijn tijdelijk in het veld of in een speciaal daarvoor bestemde container veiliggesteld tot het moment van overdracht aan de EOD. Op 28 september 2023 is een deel van de explosieven door de EOD op locatie tot ontploffing gebracht. Het overige deel van de explosieven heeft de EOD afgevoerd.

Hieronder zijn foto's van vondsten uit een krater te zien, het betreft van links naar rechts: een 5.5 inch brisantgranaat en een 25 ponder rookgranaat, een 2 inch rookgranaat, geweergranaten en een 25 ponder brisantgranaat, geweergranaten, bajonetschede en een machinepistool (bron: RAAP OPEX).

ONTWIKKELAAR
Jansen Bouwontwikkeling B.V.
www.jansenbouwontwikkeling.nl