Nieuwbouw in Groesbeek

Project Antoniushof

Welkom op de website! Lees hier meer over het stedenbouwkundig plan, het participatietraject en de projectvoortgang.

Hier ontstaat iets moois!

De planlocatie van nieuwbouwproject 'Antoniushof' ligt in Groesbeek, aan de zuidoostzijde van de kern Breedeweg, in de hoek van de Sint Antoniusweg en de Bredeweg. De gronden zijn momenteel in gebruik als weiland/ grasland. De bestaande woningen aan de Sint Antoniusweg en de Bredeweg grenzen met de achtertuinen aan de nieuwe woningbouwlocatie. Aan de zuidwestzijde grenst de locatie aan het sportcomplex van de R.K.S.V. Groesbeekse Boys. De nieuwbouwlocatie ligt dichtbij het gezellige centrum van Groesbeek.

Blijf op de hoogte, schrijf je in voor de nieuwsbrief

Divers aanbod

Voor de nieuwe woningbouwlocatie is een stedenbouwkundig plan gemaakt. Het nieuwe woongebied wordt gekenmerkt door een heldere en functionele hoofdstructuur. Het voornemen is om in het woningbouwproject circa 37 woningen te realiseren. De locatie leent zich voor grondgebonden woningen met een meer landelijke architectuur. Er komen woningen voor verschillende doelgroepen, variërend van sociale huurwoningen, middeldure huurwoningen of betaalbare koopwoningen en ruime koopwoningen voor gezinnen.

Lees meer over het stedenbouwkundig plan

Participatietraject

Vanaf het najaar van 2020 is er door omwonenden en belanghebbenden meegedacht over de invulling van de nieuwe woonlocatie. De uitkomsten van het participatietraject zijn op deze website gepubliceerd.

Lees meer over het participatietraject

Voorlopige planning

- Juli 2020: Start ontwikkeling
- Najaar 2020 - December 2022: Participatietraject
- 2021 tot Q3 2023: Diverse locatie onderzoeken
- Week 32-35 2023: Explosieven en archeologisch onderzoek
- Q2 - Q4 2023: Opstellen bestemmingsplan
- Q4 2023: Start ruimtelijke procedure
- Q3 2024: Start verkoop
- 2024: Start realisatie

Lees hier het laatste nieuws. Zodra er meer bekend is over de verwachte start verkoop van de woningen en de start van de bouw zal dat via de nieuwsbrieven bekend worden gemaakt. Schrijf je in voor de nieuwsbrief!

Aanmelden nieuwsbrief

ONTWIKKELAAR
Jansen Bouwontwikkeling B.V.
www.jansenbouwontwikkeling.nl